Zbrinjavanje opasnog otpada

Prema definiciji ‘’Opasni otpad’’ je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji. Opasni otpad sa kojim se najcešće susrecemo u svakodnevnom životu može biti: baterije, otpadna ulja, lijepila, rastvaraci, boje, tinta, razlicite hemikalije, pesticidi, akumulatori, otpadni lijekovi…

Aktivnosti i usluge koje se vrše u okviru Savremene stanice za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman rabljenih ulja, masti i zauljenog u krugu “DELTA PETROL “ d.o.o. Kakanj su:

  • Sakupljanje, pakovanje i prevoz opasnoga otpada,
  • Privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada,
  • Tretman otpadnog materijala,
  • Prevoz do konačnog mjesta zbrinjavanja.

Vršimo transport, tretiranje i zbrinjavanje slijedećih kategorija otpada:

  • Nehloriranih hidrauličnih ulja,
  • Rabljenog motorno, trafo i hidrauličnog ulja,
  • Zbrinjavanja raznih vrsta baterija,
  • Zbrinjavanje ulja, muljeva, emulzija, mazuta, dizela, benzina
  • Zbrinjavanje kontaminirane zemlje,
  • I dr.
Scroll to Top