Kalibracija pipaca za istakanje goriva

Obje metode kalibracije/verifikacije pipaca se obavljaju volumetrijskom metodom provjerom tačnosti volumetra pumpnoga automata na etalonskim posudama.Za kalibraciju/verifikaciju pipaca za istakanje goriva (pištolja) se koristi familija (garnitura) etalonskih posuda smještena na prikolici radi lakšega transporta na lokacije benzinskih stanica. Prikolica je takođe opremljena kompletnom opremom za efikasniji rad kao na primjer dodatna crijeva za pražnjenje etalonskih posuda i povrat goriva u rezervoar, pumpa za pretakanje u Ex izvedbi i dr.

Na ovim poslovima djeluju dva tima koji čine obučeno i odgovorno osoblje i dvije garniture etalonskih posuda što omogućava istovremenu kalibraciju/verifikaciju na dvije lokacije tako da naši klijenti nama prepuštaju brigu o obaveznim terminima verifikacije.

Za kalibraciju/verifikaciju pipaca za istakanje tečnog naftnog plina (TNP-LPG) takođe koristimo specijalnu i namjensku etalonsku posudu kapaciteta 20 litara (tzv.”bombola”). Mada rad sa etalonskom posudom kada je plin u pitanju zahtjeva puno dodatne opreme (kompresor za pražnjenje posude, dodatna crijeva…), razlog korištenja etalonske posude pri kalibraciji/verifikaciji plina je taj što je etalonska posuda daleko pouzdanija i preciznija od uporednih protočnih mjerila koja se mogu naći na tržištu BiH.

Scroll to Top