Kalibracija mjerila protoka na autocisterni

U laboratoriji već dugi niz godina vršimo kalibraciju mjerila protoka (volumena) ugrađenih na autocisternama sa mjernim etalonskim sistemom MES-3000. Navedenametodakalibracije je u skladu sa Međunarodnom preporukom OIML R 117 -1:2007 (E), standardom BAS EN ISO 17025:2006, te sa Pravilnikom o metrološkim uslovima za protočnamjerila zapremine za razne tečnosti, sa neposrednim mjerenjem zapremine (službeni list 11/85 SFRJ), Pravilnikom o metrološkim uslovima za protočna mjerila zapremine za razne tečnosti, koja se nalaze u mjernom sklopu  (Službeni list 9/85 SFRJ) te sa Metrološkim uputstvom za verifikaciju protočnih mjerila zapremine uz pomoć etalonskog protočnog mjerila.

Scroll to Top