Čišćenje u naftnoj i procesnoj industriji

Kvalitetom specijalnih vozila, kao i širokom paletom dodatne opreme za izvođenje radova na čišćenju sigurno je da smo najopremljenija firma u regionu. To smo dokazali i kroz već ustaljenu praksu sanacija eko incidenata u Bosni i Hercegovini.

Uzimajući u obzir visoke ekološke zahtjeve naša specijalizirana oprema prilikom izvođenja čišćenja isključuje mogućnost zagađivanja vode, zraka i zelenih površina.

Od Augusta 2006. godine u kontinuitetu posjedujemo Certifikat ISO 14001:2004 koji potvrđuje našu opredjeljenost sistemskom i kvalitetnom radu, kao i ekološku osvještenost uposlenih. Za rad sa opasnim materijama potrebne je ispuniti stroge zakonske norme, a mi posjedujemo Okolinsku dozvolu za poslove čišćenja i zbrinjavanja opasnog otpada “ Federalnog ministarstva okoliša i turizma”, Kantonalnu dozvolu za upravljanje opasnim otpadom, Vodnu dozvolu “Agencije slivova rijeke Save”,  i odgovarajuću opremu za obavljanje ove vrste posla (prema ADR i Ex normama), kao i stručno radno osoblje koje je prošlo obuke zaštite od požara i rukovanje zapaljivim materijama i prije svega osoblje sa dugogodišnjim radnim iskustvom na ovim poslovima.

Iz domena čišćenja i zbrinjavanja opasnoga otpada obavljamo slijedeće aktivnosti:

 • Čišćenje podzemnih i nadzemnih rezervoara
 • Čišćenje uljnih separatora
 • Čišćenje i ispiranje cjevovoda
 • Čišćenje industrijskih postrojenja
 • Čišćenje kod eko incidenata
 • Zbrinjavanje otpada

ČIŠĆENJE PODZEMNIH I NADZEMNIH REZERVOARA 

Rezervoare koji su zaprljani, potrebno je nakon određenog vremena očistiti i oprati zbog same kvalitete goriva koje točite vašim klijentima, zbog preciznosti automatskog sistema mjerenja nivoa goriva. Preporuka je da se čišćenje rezervoara obavlja svakih 6 godina, a u zavisnosti od stepena korištenja čak i češće. Prvi znak da je Vašem rezervoaru potrebno čišćenje se uočava na automatu za istakanje goriva, koji usporava sa protokom goriva, a klijenti će se žaliti da predugo čekaju na sipanje goriva, čemu je uzrok zaprljanje filtera automata direktno uzrokovano prljavim gorivom u rezervoarima. Većina vlasnika misli da je problem riješila zamjenom filtera što trenutno riješi problem, a dolaskom novog goriva dolazi do nove kontaminacije koja dovodi do novog zaprljanja filtera. Kontinuirani slabi protok goriva i problem slične vrste dovode do nezadovoljstva i odlaska stalnih klijenata i dodatnom trošenju i habanju dijelova opreme.

Mi Vam nudimo najkvalitetnije mašinsko i mehaničko pranje i čišćenje rezervoara nakon kojeg će Vaši rezervoari izgledati kao da su novi. Čišćenje se u skladu sa najvišim ekološkim standardima izvodi sa specijalnim vozilom, korištenjem mlaza vode pod visokim pritiskom, koje čisti Vaš rezervoar od nečistoća. U toku procesa čišćenja, mulj i talog se izvlače iz rezervoara, a čisto gorivo se vraća u rezervoar.

Ovo je najbrži, najsigurniji i najefektivniji način da osigurate da Vaši rezervoari i pumpni automati rade pouzdano.

ČIŠĆENJE ULJNIH SEPARATORA

Separatori se vremenom napune uljima, mastima, zauljenom vodom i muljem, te je obavezno bar jedno godišnje čišćenje. Obaveza je održavati separatore čistim, a sve u skladu sa okolinskim uslovima pa se čišćenje pored redovnoga godišnje preporučuje i u slijedećim vanrednim situacijama, ukoliko imate slabe odvode, pet ili više centimetara ulja na površini vode, dvadeset i više centimetara nataloženoga mulja i taloga.

Naše specijalno vozilo “Uljni majstor” vrši recikliranje sadržaja separatora na licu mjesta i jedino je vozilo ovog tipa u Bosni i Hercegovini.

Prečišćena voda koja napušta ugrađeni dinamički separator na vozilu posjeduje sadržaj uljnog ostatka od samo 10 mg/litru, odnosno 10 PPM-ova slobodnog nestabilno emulziranog ulja. Zakonska norma za isputšanje u recipijent za industrijske vode prema zadnjem pravilniku je 20 ppm-ova. Stepen kvaliteta prečišćavanja (recikliranja) sadržaja separatora se prati na mjernom uređaju (elektronski monitor) koji mjeri sadžaj ostatka ulja u vodi.

Prikupljeni otpad (reciklirani otpad od separatora) iz komora autocisterne se transportuje u stanicu za zbrinjavanje opasnog otpada u krugu firme Delta petrol, gdje se dalje tretira na odogovarajući ekološki način. Obezbjeđen je ugovor o konačnom zbrinjavanju u Austriji, jer Bosna i Hercegovina još uvijek nema predviđenu ekološku spalionicu za ovu vrstu otpada.

ČIŠĆENJE I ISPIRANJE CJEVOVODA

Iz programa čišćenja u naftnoj i procesnoj industriji kao našu specijalnost po kojoj smo prepoznatljivi u region posebno izdvajamo čišćenje i ispiranje cjevovoda na različitim industrijskim objektima.

Zadnjih godina smo  investirali u dodatnu opremu i posebne rotirajuće krtice za čišćenje i najzahtjevnijih dionica cjevovoda zaprljanih šljakom i naslagama kamenca. Naša specijalna oprema posjeduje ugrađene pumpe visokoga pritiska renomiranih svjetskih proizvođača kao što su “Woma” i “Uraca”, radnih pritisaka od 150-500 bara. Posjedujemo puno specifične i dodatne opreme, a između standardnih setova za čišćenje kojima su opremljena sva vozila posebno naglašavamo opremu kao što su: rotirajuća lančana krtica (150 bara) za razbijanje naslaga šljake i pepela, krtica sa podno čišćenje ,tzv papuča (150-500 bara) za čišćenje natalođenoga stvrdnutoga mulja velikih promejra cjevovoda , odskočna krtica “bomben” za unutrašnje razbijanje i rastresanje tvrdih naslaga u cjevovodu.

Naši stalni klijenti su “Arcelormittal Zenica” departmenti (Energetika, Čeličana, Saobraćaj, Kovačnica…), JP Elektroprivreda BiH, JP Ceste FBiH, Energopetrol, Holdina, Cementara Kakanj, Betonare…

U sklopu čišćenja cjevovoda a prema Vašim zahtjevima nudimo i posjedujemo dozvole za ispitivanje cjevoda (hidraulično ili pneumatsko) na različite pritiske, a takođe posjedujemo i profesionalnu opremu za tv inspekciju (foto i vide snimanje i defektaža) unutrašnjosti cjevovoda promjera od 60-800 mm.

ČIŠĆENJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA

Iz široke palate mogućnosti koju nam pruža specijalizirana oprema i obučeno osoblje, dugogodišnje iskustvo u radu možemo izdvojiti slijdeća postrojenja: koagulatori, reaktori, taložni bazeni, kanali vodozahvata, pumpne stanice, kanali, prostorije i jame u koje je dospio opasni ili neopasni otpad, bazeni dekarbonizirane vode, bezini prljave vode, bazeni mulja, bazeni poluprljave vode, putox postrojenja, taložne jame bioreaktora, kanali, jame ugljene prašine i uglja, jame šljake i pepela, šljakovodi, nadzemne kote zahvaćene pepelom u energetskim postrojenjima, filterske ispune i puno puno vise.

Dugogogdišnje iskustvo, brojni uspješno realizovani poslovi, najsavremenija oprema, poštivanje zakonskih propisa su garant da nama trebate povjeriti čišćenje vašeg postrojenja, kako bi smo zajednički doprinijeli očuvanju okoliša.

 ČIŠĆENJE I SANACIJA KOD EKO INCIDENATA

Je specijalizovan da svojom mobilnom opremom i širokom paletom dodatne opreme za aposrbiranje i usisavanje, vrlo brzo odgovori na nepredvidive incidentne situacije različitog tipa kao što su npr.prevrtanja autocisterni sa gorivom ili opasnim materijama, izljevanje ulja u jezera, brane ili slično.

Do sada smo učestovali na rješavanju više eko incidenata prevrtanja autocisterni za transport goriva i mazuta, od kojih je javnosti najpoznatiji, a ujedno i najveći Eko incident prevrtanje i zapaljenje autocisterne sa gorivom u Grabovičko jezero kod mosta Begića i Begovića u Jablanici.

Uvijek imajte na umu da se nesreće ovakvoga tipa ne dešavaju samo drugima i da ako se već nađete u takvoj situaciji u Vašem okruženju postoji firma koja će pomoći da se već nastala šteta sanira.

ZBRINJAVANJE OPASNOGA OTPADA

 Prema definiciji ‘’Opasni otpad’’ je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji. Opasni otpad sa kojim se najcešće susrecemo u svakodnevnom životu može biti: baterije, otpadna ulja, lijepila, rastvaraci, boje, tinta, razlicite hemikalije, pesticidi, akumulatori, otpadni lijekovi…

Aktivnosti i usluge koje se vrše u okviru Savremene stanice za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman rabljenih ulja, masti i zauljenog u krugu “DELTA PETROL “ d.o.o. Kakanj su:

 • Sakupljanje, pakovanje i prevoz opasnoga otpada,
 • Privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada,
 • Tretman otpadnog materijala,
 • Prevoz do konačnog mjesta zbrinjavanja.

Vršimo transport, tretiranje i zbrinjavanje slijedećih kategorija otpada:

 • Nehloriranih hidrauličnih ulja,
 • Rabljenog motorno, trafo i hidrauličnog ulja,
 • Zbrinjavanja raznih vrsta baterija,
 • Zbrinjavanje ulja, muljeva, emulzija, mazuta, dizela, benzina
 • Zbrinjavanje kontaminirane zemlje,
 • I dr.

Pored opreme i mehanizacije garantujemo Vam također da u cilju Vaših potreba nećemo štediti sebe.

Scroll to Top