AMN Sistemi (Automatsko mjerenje nivoa)

AMN sistem predstavlja automatsko mjerilo nivoa tečnosti, to jest elektronski mjerni sistem koji precizno i kontinuirano mjeri i registruje visinu, temperaturu i prisutnost vode, kontrolu istočenih i zaprimljenih količina, stanje zaliha u rezervoarima i koji prije ugradnje mora proći proceduru ispitivanja i odobravanja tipa i verifikacije i imati certifikat o odobrenju tipa izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, certifikat o verifikaciji izdat od Imenovane laboratorije i verifikacijsku oznaku od strane Imenovane laboratorije i FZZM-a. U FBiH je trenutno na snazi Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl.list broj 84., od 14.12.2011.godine).

DELTA PETROL je ovlašteni AMN serviser od strane Federalnog ministarstva trgovine, najvećeg svjetskog proizvođača sondi, GILBARCO VEEDER ROOT. Generalni smo zastupnik navedenog proizvođača za prostor Bosne i Hercegovine već dugi niz godina, te shodno tome, u našu korist svjedoči preko 200 instaliranih sistema navedenog proizvođača, uvezanih sa informacionim sistemom Federalnog ministarstva trgovine. Navedeni AMN sistemi su se pokazali izvrsnim, preciznim i pouzdanim u praksi, a benzinske stanice doživljavaju eru automatizacije sa opremom koju vam pružamo.

Pored VEEDER ROOT opreme, od strane Federalnog ministarstva trgovine BiH ovlašteni smo za servisiranje-održavanje HECTRONIC OPTILEVEL AMN sistema, gdje smo u prethodnom periodu ugradili i povezali sa FMT-om preko 80 AMN sistema.

AMN sistemi, za koje smo ovlašteni serviseri se sastoje od:

  • Mjernog instrumenta (sonde) koji je uronjen u tečnost rezervoara i pomoću ugrađenih senzora kontinuirano mjeri visinu stuba tečnosti, temperaturu tečnosti i prisutnost vode u tečnosti, a time i kontrolu istočenih i zaprimljenih količina i stanje zaliha u rezervoarima i
  • Elektronskog kontrolera (konzole), koja sakuplja informacije sa sonde, te uzimajući u obzir memorisane tabelirane podatke o kalibraciji zapremina rezervoara i uneseni relevantnih podataka za vrstu goriva, procesira pomoću software-a i podatke o zapremini u rezervoaru, zapremini vode u rezervoaru i vrsti goriva u rezervoaru upisuje u realnom vremenu u memorijsku jedinicu tako da su na raspolaganju korisnicima tih podataka. Memorirani podaci sa konzole su prikazani na zaslonu (display) konzole ili na povezanoj računarskoj jedinici.

Podaci na navedenim AMN sistemima se ne mogu obrisati ručno, tj.radi se o readonly memorijskoj jedinici, gdje se podaci brišu metodom LIFO (Last-In-First-Out). Tačnost navedenih sistema zavisi od tablica zapremine rezervaora, a rezervoari na BS moraju biti kalibrisani volumetrijskom metodom i od strane Imenovane laboratorije.

AMN sistemi imaju integrisan serijski modem za potrebe prenosa podataka, to jest komunikacije sa kontrolnim organom. Svi AMN sistemi su prošli postupak testiranja mogućnosti integracije komunikacijskog protokola AMN sa integralnim informacionim sistemom u FMT, tako da smo u prethodne dvije godine uspjeli na informacioni sistem FMT-a priključiti preko 260 AMN sistema.

Automatska mjerila nivoa goriva koja ispunjavaju zakonske uslove ovjeravaju se postavljanjem službenih žigova na dijelove sonde i konzole te se na taj način ne može uticati na tačnost pokazivanja mjerila.Podaci unešeni preko mjerne konzole zaštićeni su od neovlaštenog manipulisanja lozinkom (password) te ih prigodom svakog ovjeravanja iščitati i pohraniti. Uključuje se i fizička zaštita konzole. Žig vrijedi jednu (1) godinu.

Za navedenu opremu postoji certifikat o tipskom ispitivanju izdat od strane državnog Instituta za Mjeriteljstvo BiH.

Uposlenici firme “Delta Petrol” d.o.o. Kakanj su educirani od strane proizvođača za VEEDER ROOT i HECTRONIC mjerne sisteme. Bogato iskustvo u instalaciji, servisu i održavanju navedene opreme, uz direktne kontakte sa proizvođačem opreme je garancija kvalitetne tehničke podrške.

Scroll to Top