PoS SISTEMI – DELTAPOS – kompjuterizovani sistem prodaje goriva i ostalog asortimana na benzinskim stanicama

Obzirom na ukazanu potrebu automatizacije rada benzinskih stanica u BiH kompanija Delta Petrol je razvila vlastiti kompjuterizovani sistem prodaje goriva i ostalog asortimana na benzinskim stanicama pod nazivom DELTAPOS:

Koje su prednosti sistema prodaje DELTAPOS?

 • Kompjuterizovani sistem pod nazivom “DELTAPOS” je sistem koji je u potpunosti razvijen u firmi DELTA PETROL. Dakle održavanje sistema ne ovisi od drugih firmi.
 • Sistem je razvijan na temelju bogatog iskustva i u potpunosti je usklađen sa važećim zakonskim propisima.
 • Veliki broj mogućnosti.
 • Povoljna cijena.

Kompletan sistem se sastoji od:

 • kontrolera pumpi
 • PC računara i
 • softverskog paketa.

KONTROLER:

Je hardverski uređaj koji omogućava komunikaciju između pumpnih agregata i računara, obuhvačajući portfolij više proizvođača i standardiziranih modela, a omogućava komunikaciju sa slijedećim pumpnim agregatima:

 1. ZSR-pumpe SCHWELM, SCHLUMBERGER, TOKHEIM, kao i pumpe koje koriste računare ovih proizvodjača npr.TUBS
 2. SCHEIDT&BACHMANN pumpe
 3. NUOVO PIGNONE pumpe
 4. KIENZLE pumpe
 5. WAYNE DRESSER pumpe
 6. SALZKOTTEN pumpe
 7. Pumpe koje rade po IFSF protokolu (Protokol koji je usvojen kao novi standard komunikacije i podržava ga večina proizvođača)
 8. Moguće je spajanje i starih mehaničkih agregata uz ugradnju elektronske jedinice u pumpni agregat

OPCIJA – mogućnost uvezivanja sa drugim softwareskim rješenjima !

Delta Petrol je za svoje postojeće i potencijalne klijente koji već imaju instalisan jedan od finansijko računovodstvenih programa razvila „interface“ koji omogučuje transfer podataka koje šalju mjerni sistemi za točenje goriva i preuzimanje istih od strane postojećeg programa.

Nakon preuzimanja podaci se obrađuju u postojećem software-u.

„Interface“ koji omogučuje transfer podataka koje šalju mjerni sistemi za točenje
goriva i preuzimanje istih od strane postojećeg programa.

Naš sistem upravljanja podacima koji prevazilazi prepreke software-ske
raznolikosti finansijko računovodstvenih programa na benzinskim pumpama.

Osnovne mogućnosti aplikacije su:

 • prodaja goriva
 • prodaja ostalog asortimana na B.S.
 • moguće je instalisanje više maloprodajnih aplikacija na jednoj B.S. ukoliko ima potrebe za tim
 • u kombinaciji sa kontrolerom vrši nadzor i kontrolu pumpnih agregata i naplatu točenja sa istih
 • omogucava ručno ili automatsko odobravanje točenja, trenutni prekid točenja i nastavak prekinutog točenja, blokiranje i stopiranje svih pumpi ili svake pumpe pojedinačno
 • omogućava za svaku pumpu pojedinačno izbor ručnog ili automatskog odobravanja točenja i ručnog ili automatskog štampanja računa za natočeno gorivo
 • uskladjena je sa zakonom o PDV-u i pruža izvještaje koji su zahtijevani zakonom kao i dodatne izvještaje (trenutni, dnevni i periodicni izvjestaji o prodaji po računima, artiklima ili po totalima automata) kao i mogućnost ponovnog pronalaženja i štampanja bilo kog računa ikad izdatog sa ovom aplikacijom
 • svakodnevno pri otvaranju i zatvaranju radnog dana pravi zapise totalizatora po pištoljima i rekapitulaciju prodaje goriva po totalizatorima i poredi je sa prodajom te daje izvještaje (trenutne, dnevne i periodične) o stanju totalizatora
 • vodi internu kontrolu kupaca koji robu uzimaju na račun kao i kontrolu limita pojedinačnih kupaca
 • omogućava slanje izvještaja na udaljenu lokaciju i sinhronizaciju podataka sa lokalno instaliranim ili knjigovodstvom na udaljenoj lokaciji
 • komunikacija sa knjigovodstvom je moguća u lokalnoj računarskoj mreži, modemski ili preko interneta.

Izgled sveobuhvatne maloprodajne aplikacije

Reference:

Firma Delta Petrol je na velikom broju benzinskih stanica širom Bosne i uspiješno instalirala sistemsko rješenje Deltapos. O tome svjedoče zadovoljni klijenti širom Bosne i Hercegovine, koji svjedoće o pojednostavljenom procesu rada, većoj efektivnosti i efikasnosti sistema, bržoj i jednostavnijoj dostupnosti do kreiranih i pohranjenih baza podataka po parametrima, te o isplativosti investiranja u dugotrajniji, funkcionalniji i jednostavniji sistem. Među najznačajnije klijentime u BiH ubrajamo kompanije:

 • HIFA Group
 • Mališić d.o.o.
 • Suša d.o.o.
 • Eurokantić d.o.o.
 • Trgošped d.o.o.
 • BISS TOURS d.o.o.
 • Bucomerc d.o.o.
Scroll to Top