Okolinska politika

Mi u Delta Petrolu Kakanj, vodimo naše poslovne procese na način koji
će zaštititi, održati i unaprijediti našu okolinu, te eliminisati negativne
uticaje na nju.
 

Odgovornost prema okolini izražavamo kroz poštivanje okolinskih
zakona i propisa, te korištenjem resursa na ekonomičan način.
 

Naši dobavljači su uključeni u sistem i obavezni su isporučivati ekološki
prihvatljive sirovine i proizvode.
 

Kontrolisanim načinom upravljanja čvrstim, tečnim i gasovitim otpadom,
smanjujemo odlaganje i ispuštanje otpada koji ima uticaj na okolinu.
 

Redovno razmatramo okolinske aspekte naših procesa, preispitujemo
naše uticaje na okolinu i postavljamo nove ciljeve radi stalnih
poboljšanja.
 

Vjerujemo da koncept odgovornosti za okolinu koji razvijamo, podstiče
stalna poboljšanja kroz naš sistem okolinskog upravljanja.
 

Naša predanost zaštiti i očuvanju okoline obavezuje cijelu kompaniju, jer
implementacija Sistema okolinskog upravljanja objedinjuje odgovornost
svih uposlenika.

Scroll to Top