Kalibracija terminalskih mjerila

Za fiksna mjerila protoka, ugrađena na terminalima ili drugim instalacijama koristimo vozilo specijalne konstrukcije (BANANA) sa etalonima zapremine(2000, 5000 i 20000 litara). Ovo vozilo je proizvod renomiranog svjetskog proizvođača F.M.C. “SMITH-METER” i jedino je takve vrste na prostorima BiH. Izračunata  ukupna greška mjerenja radnog mjerila (E) se upisuje u Radni izvještaj.

Na svakom zadanom  protoku radnog fluida,  moraju se izvesti najmanje dva mjerenja (OIML R117-1:2007 (E)) kako bi se mogla utvrditi obnovljivost i stabilnost mjerenja na tom protoku. Rezultati mjerenja (dva ili više) na istom protoku moraju biti identični ili približno isti.

Scroll to Top