Potopne pumpe za gorivo i plin

Unaprijediti protok na vašem pumpnom automatu nije samo pitanje veličine pumpe, jer je razumijevanje kako radi vaša pumpa te uticaj ostale opreme na brzinu protoka od krucijalne važnosti. Posjedujemo čitav spektar proizvoda za kontrolu protoka i dostizanje maksimalnih izlaznih vrijednosti na pumpi.

Red Jacket potopne pumpe za tečno gorivo vam nude:

 • Pumpe fiksne i varijabilne brzine protoka,
 • Najmanji mogući pad pritiska što optimizira protok pri bilo kojim veličinama motora,
 • Eliminacija servisnog rasipanja goriva,
 • Sprečava lažne alarme i zastoje,
 • Usklađenost sa okolinskim zahtjevima bez smanjenja protoka goriva,
 • Širok spektar kompatibilnih goriva,
 • Brza, jednostavna i sigurna instalacija,
 • Jednostavna za servisiranje.

Ukoliko ste u potrazi za sigurnim, efikasnim sistemom za LPG, nudimo vam najbolju LPG pumpu u naftnoj industriji. Karakteristike LPG potopne pumpe su:

 • Visoka performansa za čistiji okoliš,
 • Mogućnost visokog diferencijalnog pritiska za garantovanu performansu protoka sa različitim LPG smjesama,
 • Certificiran dizajn Ex potopnog elektromotora,
 • Višestepeni centrifugalni pumpni sistem za reduciranu potrošnju električne energije,
 • Manji troškovi održavanja, duži životni vijek,
 • Dizajn motora/pumpe za jednostavnu instalaciju i održavanje.
Scroll to Top