Čišćenje uljanih separatora

Separatori se vremenom napune uljima, mastima, zauljenom vodom i muljem, te je obavezno bar jedno godišnje čišćenje. Obaveza je održavati separatore čistim, a sve u skladu sa okolinskim uslovima pa se čišćenje pored redovnoga godišnje preporučuje i u slijedećim vanrednim situacijama, ukoliko imate slabe odvode, pet ili više centimetara ulja na površini vode, dvadeset i više centimetara nataloženoga mulja i taloga.

Naše specijalno vozilo “Uljni majstor” vrši recikliranje sadržaja separatora na licu mjesta i jedino je vozilo ovog tipa u Bosni i Hercegovini.

Prečišćena voda koja napušta ugrađeni dinamički separator na vozilu posjeduje sadržaj uljnog ostatka od samo 10 mg/litru, odnosno 10 PPM-ova slobodnog nestabilno emulziranog ulja. Zakonska norma za isputšanje u recipijent za industrijske vode prema zadnjem pravilniku je 20 ppm-ova. Stepen kvaliteta prečišćavanja (recikliranja) sadržaja separatora se prati na mjernom uređaju (elektronski monitor) koji mjeri sadžaj ostatka ulja u vodi.

Prikupljeni otpad (reciklirani otpad od separatora) iz komora autocisterne se transportuje u stanicu za zbrinjavanje opasnog otpada u krugu firme Delta petrol, gdje se dalje tretira na odogovarajući ekološki način. Obezbjeđen je ugovor o konačnom zbrinjavanju u Austriji, jer Bosna i Hercegovina još uvijek nema predviđenu ekološku spalionicu za ovu vrstu otpada.

Scroll to Top