O nama

DELTA PETROL Kakanj, d.o.o. predstavlja specijaliziranu firmu za izvođenje radova na ispitivanju i kalibraciji mjerila protoka (volumena) naftnih derivata u naftnoj industriji. Pored toga izvodi radove na izgradnji, sanaciji, remontu, servisiranju i održavanju procesnih i energetskih postrojenja kao i benzinskih stanica na cjelokupnom prostoru Bosne i Hercegovine.

Firma DELTA PETROL Kakanj, d.o.o. je osnovana početkom marta 1996. godine. Po osnivanju krenula je u izgradnju moder¬nog objekta kalibracione stanice u Čatićima kod Kaknja. Od novembra 2003.godine firma je ovlaštena od strane Insitituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH za kalibraciju mjerila protoka (volumena) u naftnoj i procesnoj industriji.

Firma se svrstava u jednu modernu, fleksibilnu i dinamičnu organizacionu strukturu, sposobnu da učesnicima u naftnom tržištu i procesnoj industriji na jednom mjestu ponudi robe i usluge.  Izvodimo mašinsko-tehnološke instalacije za tečna i plinska goriva pri izgradnji i rekonstrukciji benzinskih stanica i terminala na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i šire.

Posebna karakteristika je izgrađeni identitet firme kao jedne profesionalne servisne kuće,certifici¬rane od renomiranog proizvođača Tokheim, pod nazivom Tokheim Qualified service.

U sklopu firme se nalazi i savremena stanica za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman rabljenih ulja, masti, uljnih filtera, zauljenog i opasnog otpada. Vremenom smo za obavljanje navedene djelatnosti uspjeli dobiti sve potrebne certifikate: Vodnu i Vodoprivrednu dozvolu, ISO 14001, Dozvolu za aktivnosti upravljanja otpadom i njegovo odlaganje te Okolišnu dozvolu za aktivnosti upravljanja opasnim otpadom.

Firma posjeduje rješenje za obavljanje djelatnosti periodičnih pregleda električne instalacije, gromobranske instalacije i provjere zaštite od statičkog elektriciteta.  Uz objekat firme se nalazi i benzinska stanica, opremljena za prodaju svih tečnih goriva, kao i za maloprodaju.  Firma je zastupnik velikog broja svjetskih brandova u izgradnji, opremanju i održavanju benzinskih stanica i terminala.

Naša kompanija posluje na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije te smo postali nezaobilazan partner u tehničkoj podršci našim klijentima u regiji. Kvalitetan i edukovan kadar, kompletnost i kvalitet usluge i roba, okolinska i politika kvaliteta vremenom su utvrdili trasu i smjer kojim se razvijamo iz dana u dan.

Scroll to Top