Kalibracija etalonskim posudama

Tereneske kalibracije mjerila protoka (volumena) u procesnoj industriji (mljekare, sokare, pivare i sl.) se obavljaju mobilnim “etalonom zapremine” slijedivosti “KLASE-A”. Eetalonske posude su slijedećih kapaciteta 510 litara i posebna dvogrla posuda kapaciteta 194/48 litara.Kalibracija manjih i prenosivih mjerila protoka (volumena) sa familijom “etalona zapremine” slijedivosti “KLASE-A” (etalonske posude) kapaciteta 200, 500 i 2000 litara.

Posude su fiksne i nalaze se kalibracionoj laboratoriji i primjenjive sui za za kalibracije sa mogućnošću simulacije atmosferskih uslova mjerila na terenu.Sve navedene etalnske posude proizvedene su u skladu sa preporukama međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo OIML R120:2010 (E).

Scroll to Top