KPS PETROL PIPE SYSTEM

KPS nudi vrhunske cjevovode za protok naftnih derivata. KPS sistem jedini je polietilenski sistem koji ima rješenje za elektrostatički elektricitet, sa integriranim slojem koji provodi elektricitet i povezuje se na zajedničko uzemljenje na počecima i završecima cjevovoda. Sistem je kompletan i sastoji se od cijevi u kolutima i ravnih cijevi te svih spojnica i koljena, a također i spojeva plastika/metal. Sistem se može ugrađivati kao jednoplaštni i kao dvoplaštni sistem uz kontrolu nepropusnosti unutrašnje stjenke.

Sigurnost protoka naftnih derivata je dovedena do vrhunca, prevencijom akumuliranja elektrostatičkih naboja te detekcijom curenja na cjevovodu. KPS je specijalizovan za izradu svih vrsta cjevovoda, sa garancijom na proizvod od 30 godina.