Plastične polietilenske cijevi

KPS nudi vrhunske cjevovode za protok naftnih derivata. KPS sistem jedini je polietilenski sistem koji ima rješenje za elektrostatički elektricitet, sa integriranim slojem koji provodi elektricitet i povezuje se na zajedničko uzemljenje na počecima i završecima cjevovoda. Sistem je kompletan i sastoji se od cijevi u kolutima i ravnih cijevi te svih spojnica i koljena, a također i spojeva plastika/metal. Sistem se može ugrađivati kao jednoplaštni i kao dvoplaštni sistem uz kontrolu nepropusnosti unutrašnje stjenke.

Sigurnost protoka naftnih derivata je dovedena do vrhunca, prevencijom akumuliranja elektrostatičkih naboja te detekcijom curenja na cjevovodu. KPS je specijalizovan za izradu svih vrsta cjevovoda, sa garancijom na proizvod od 30 godina.

 

SMARTFLEX tehnologija instalacije se zasniva na jednom od najčešće upotrebljavanih procesa u polietilenskoj industriji: elektro - zavarivanju. Instalacija se izvodi od strane kvalifikovanih instalatera koji su dužni da se pridržavaju svih pravila preporučenih od strane proizvođača i lokalnih propisa kako bi se izbjegle lične povrede. Instalater mora da prođe Certifikovanu SMARTFLEX obuku prije nego što dobije svoj Certifikat za izvođenje instalacije. Obuka za ovlašćenog instalatera važi tri godine. Osoblje Delta Petrola je prošlo navedenu obuku i posjeduje odgovarajuće certifikate.
Predmetne polietilenske cijevi su izvedene u više slojeva koji su izrađeni od nevodljivog materijala. Unutrašnji sloj predstavlja zaštitnu barijeru koja pospješuje nepropusnost cijevi dok vanjski sloj drži mehaničku čvrstoću. U cilju osiguranja dodatne mehaničke zaštite ove cijevi se mogu izvoditi i sa sekundarnim zaštitnim slojem. Cijevi su namijenjene za upotrebu u podzemnoj instalaciji i to za:

  • Transport goriva,
  • Punjenje podzemnih rezervoara gorivom iz autocisterni,
  • Povrat para i
  • Izjednačavanje pritiska u podzemnim rezervoarima.