Čišćenje kod EKO incidenata

DELTA PETROL  posjeduje mobilnu opremu i široku paletu dodatne opreme za aposrbiranje i usisavanje, i spremni smo vrlo brzo odgovoriti na nepredvidive incidentne situacije različitog tipa kao što su npr.prevrtanja autocisterni sa gorivom ili opasnim materijama, izljevanje ulja u jezera, brane ili slično.

Do sada smo učestovali na rješavanju više eko incidenata prevrtanja autocisterni za transport goriva i mazuta, od kojih je javnosti najpoznatiji, a ujedno i najveći Eko incident prevrtanje i zapaljenje autocisterne sa gorivom u Grabovičko jezero kod mosta Begića i Begovića u Jablanici.

Uvijek imajte na umu da se nesreće ovakvoga tipa ne dešavaju samo drugima i da ako se već nađete u takvoj situaciji u Vašem okruženju postoji firma koja će pomoći da se već nastala šteta sanira.