Čišćenje u naftnoj i procesnoj industriji

DELTA PETROL se s pravom može pohvaliti sa jedinstvenim voznim parkom specijalnih vozila najnovije generacije namjenjenih za čišćenja u naftnoj i procesnoj industriji.

View the embedded image gallery online at:
http://delta-petrol.com/index.php/ciscenje#sigProGalleria4130626f98

Kvalitetom specijalnih vozila, kao i širokom paletom dodatne opreme za izvođenje radova na čišćenju sigurno je da smo najopremljenija firma u regionu. To smo dokazali i kroz već ustaljenu praksu sanacija eko incidenata u Bosni i Hercegovini.

Uzimajući u obzir visoke ekološke zahtjeve naša specijalizirana oprema prilikom izvođenja čišćenja isključuje mogućnost zagađivanja vode, zraka i zelenih površina.

Od Augusta 2006. godine u kontinuitetu posjedujemo Certifikat ISO 14001:2004 koji potvrđuje našu opredjeljenost sistemskom i kvalitetnom radu, kao i ekološku osvještenost uposlenih. Za rad sa opasnim materijama potrebne je ispuniti stroge zakonske norme, a mi posjedujemo Okolinsku dozvolu za poslove čišćenja i zbrinjavanja opasnog otpada “ Federalnog ministarstva okoliša i turizma”, Kantonalnu dozvolu za upravljanje opasnim otpadom, Vodnu dozvolu “Agencije slivova rijeke Save”,  i odgovarajuću opremu za obavljanje ove vrste posla (prema ADR i Ex normama), kao i stručno radno osoblje koje je prošlo obuke zaštite od požara i rukovanje zapaljivim materijama i prije svega osoblje sa dugogodišnjim radnim iskustvom na ovim poslovima.

Iz domena čišćenja i zbrinjavanja opasnoga otpada obavljamo slijedeće aktivnosti:
 • Čišćenje podzemnih i nadzemnih rezervoara
 • Čišćenje uljnih separatora
 • Čišćenje i ispiranje cjevovoda
 • Čišćenje industrijskih postrojenja
 • Čišćenje kod eko incidenata
 • Zbrinjavanje otpada

 

ČIŠĆENJE PODZEMNIH I NADZEMNIH REZERVOARA 

Rezervoare koji su zaprljani, potrebno je nakon određenog vremena očistiti i oprati zbog same kvalitete goriva koje točite vašim klijentima, zbog preciznosti automatskog sistema mjerenja nivoa goriva. Preporuka je da se čišćenje rezervoara obavlja svakih 6 godina, a u zavisnosti od stepena korištenja čak i češće. Prvi znak da je Vašem rezervoaru potrebno čišćenje se uočava na automatu za istakanje goriva, koji usporava sa protokom goriva, a klijenti će se žaliti da predugo čekaju na sipanje goriva, čemu je uzrok zaprljanje filtera automata direktno uzrokovano prljavim gorivom u rezervoarima. Većina vlasnika misli da je problem riješila zamjenom filtera što trenutno riješi problem, a dolaskom novog goriva dolazi do nove kontaminacije koja dovodi do novog zaprljanja filtera. Kontinuirani slabi protok goriva i problem slične vrste dovode do nezadovoljstva i odlaska stalnih klijenata i dodatnom trošenju i habanju dijelova opreme.

View the embedded image gallery online at:
http://delta-petrol.com/index.php/ciscenje#sigProGalleria49df795482
 

Mi Vam nudimo najkvalitetnije mašinsko i mehaničko pranje i čišćenje rezervoara nakon kojeg će Vaši rezervoari izgledati kao da su novi. Čišćenje se u skladu sa najvišim ekološkim standardima izvodi sa specijalnim vozilom, korištenjem mlaza vode pod visokim pritiskom, koje čisti Vaš rezervoar od nečistoća. U toku procesa čišćenja, mulj i talog se izvlače iz rezervoara, a čisto gorivo se vraća u rezervoar.

Ovo je najbrži, najsigurniji i najefektivniji način da osigurate da Vaši rezervoari i pumpni automati rade pouzdano.

 

ČIŠĆENJE ULJNIH SEPARATORA

DELTA PETROL u svom programu nudi i zakonski obavezno čišćenje uljnih separatora te zakonski obavezno sklapanje godišnjeg ugovora o čišćenju sepratora.

Separatori se vremenom napune uljima, mastima, zauljenom vodom i muljem, te je obavezno bar jedno godišnje čišćenje. Obaveza je održavati separatore čistim, a sve u skladu sa okolinskim uslovima pa se čišćenje pored redovnoga godišnje preporučuje i u slijedećim vanrednim situacijama, ukoliko imate slabe odvode, pet ili više centimetara ulja na površini vode, dvadeset i više centimetara nataloženoga mulja i taloga.

 

Naše specijalno vozilo “Uljni majstor” vrši recikliranje sadržaja separatora na licu mjesta i jedino je vozilo ovog tipa u Bosni i Hercegovini. IMG 1790

Prečišćena voda koja napušta ugrađeni dinamički separator na vozilu posjeduje sadržaj uljnog ostatka od samo 10 mg/litru, odnosno 10 PPM-ova slobodnog nestabilno emulziranog ulja. Zakonska norma za isputšanje u recipijent za industrijske vode prema zadnjem pravilniku je 20 ppm-ova. Stepen kvaliteta prečišćavanja (recikliranja) sadržaja separatora se prati na mjernom uređaju (elektronski monitor) koji mjeri sadžaj ostatka ulja u vodi.

Prikupljeni otpad (reciklirani otpad od separatora) iz komora autocisterne se transportuje u stanicu za zbrinjavanje opasnog otpada u krugu firme Delta petrol, gdje se dalje tretira na odogovarajući ekološki način. Obezbjeđen je ugovor o konačnom zbrinjavanju u Austriji, jer Bosna i Hercegovina još uvijek nema predviđenu ekološku spalionicu za ovu vrstu otpada.

 

ČIŠĆENJE I ISPIRANJE CJEVOVODA

Iz programa čišćenja u naftnoj i procesnoj industriji kao našu specijalnost po kojoj smo prepoznatljivi u region posebno izdvajamo čišćenje i ispiranje cjevovoda na različitim industrijskim objektima.

View the embedded image gallery online at:
http://delta-petrol.com/index.php/ciscenje#sigProGalleria5735673a9d

Zadnjih godina smo  investirali u dodatnu opremu i posebne rotirajuće krtice za čišćenje i najzahtjevnijih dionica cjevovoda zaprljanih šljakom i naslagama kamenca. Naša specijalna oprema posjeduje ugrađene pumpe visokoga pritiska renomiranih svjetskih proizvođača kao što su “Woma” i “Uraca”, radnih pritisaka od 150-500 bara. Posjedujemo puno specifične i dodatne opreme, a između standardnih setova za čišćenje kojima su opremljena sva vozila posebno naglašavamo opremu kao što su: rotirajuća lančana krtica (150 bara) za razbijanje naslaga šljake i pepela, krtica sa podno čišćenje ,tzv papuča (150-500 bara) za čišćenje natalođenoga stvrdnutoga mulja velikih promejra cjevovoda , odskočna krtica “bomben” za unutrašnje razbijanje i rastresanje tvrdih naslaga u cjevovodu.

Naši stalni klijenti su “Arcelormittal Zenica” departmenti (Energetika, Čeličana, Saobraćaj, Kovačnica...), JP Elektroprivreda BiH, JP Ceste FBiH, Energopetrol, Holdina, Cementara Kakanj, Betonare...

U sklopu čišćenja cjevovoda a prema Vašim zahtjevima nudimo i posjedujemo dozvole za ispitivanje cjevoda (hidraulično ili pneumatsko) na različite pritiske, a takođe posjedujemo i profesionalnu opremu za tv inspekciju (foto i vide snimanje i defektaža) unutrašnjosti cjevovoda promjera od 60-800 mm.

 

View the embedded image gallery online at:
http://delta-petrol.com/index.php/ciscenje#sigProGalleria701daf198b

ČIŠĆENJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA

DELTA PETROL se vremenom profilirala u specijaliziranu firmu za čišćenje posebnih industrijskih postrojenja za koja su potrebna specifična oprema, pristupi i metode, a sve u skladu skladu sa važećim ekološkim zahtjevima i strogim pravilima zaštite na radu.

Iz široke palate mogućnosti koju nam pruža specijalizirana oprema i obučeno osoblje, dugogodišnje iskustvo u radu možemo izdvojiti slijdeća postrojenja: koagulatori, reaktori, taložni bazeni, kanali vodozahvata, pumpne stanice, kanali, prostorije i jame u koje je dospio opasni ili neopasni otpad, bazeni dekarbonizirane vode, bezini prljave vode, bazeni mulja, bazeni poluprljave vode, putox postrojenja, taložne jame bioreaktora, kanali, jame ugljene prašine i uglja, jame šljake i pepela, šljakovodi, nadzemne kote zahvaćene pepelom u energetskim postrojenjima, filterske ispune i puno puno vise.

View the embedded image gallery online at:
http://delta-petrol.com/index.php/ciscenje#sigProGalleria01cc443708

Dugogogdišnje iskustvo, brojni uspješno realizovani poslovi, najsavremenija oprema, poštivanje zakonskih propisa su garant da nama trebate povjeriti čišćenje vašeg postrojenja, kako bi smo zajednički doprinijeli očuvanju okoliša.

 

 ČIŠĆENJE I SANACIJA KOD EKO INCIDENATA

je specijalizovan da svojom mobilnom opremom i širokom paletom dodatne opreme za aposrbiranje i usisavanje, vrlo brzo odgovori na nepredvidive incidentne situacije različitog tipa kao što su npr.prevrtanja autocisterni sa gorivom ili opasnim materijama, izljevanje ulja u jezera, brane ili slično.

Do sada smo učestovali na rješavanju više eko incidenata prevrtanja autocisterni za transport goriva i mazuta, od kojih je javnosti najpoznatiji, a ujedno i najveći Eko incident prevrtanje i zapaljenje autocisterne sa gorivom u Grabovičko jezero kod mosta Begića i Begovića u Jablanici.

Uvijek imajte na umu da se nesreće ovakvoga tipa ne dešavaju samo drugima i da ako se već nađete u takvoj situaciji u Vašem okruženju postoji firma koja će pomoći da se već nastala šteta sanira.

View the embedded image gallery online at:
http://delta-petrol.com/index.php/ciscenje#sigProGalleria6c9b842c21

ZBRINJAVANJE OPASNOGA OTPADA

 Prema definiciji ‘’Opasni otpad’’ je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji. Opasni otpad sa kojim se najcešće susrecemo u svakodnevnom životu može biti: baterije, otpadna ulja, lijepila, rastvaraci, boje, tinta, razlicite hemikalije, pesticidi, akumulatori, otpadni lijekovi...

Aktivnosti i usluge koje se vrše u okviru Savremene stanice za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman rabljenih ulja, masti i zauljenog u krugu “DELTA PETROL “ d.o.o. Kakanj su:

 • Sakupljanje, pakovanje i prevoz opasnoga otpada,
 • Privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada,
 • Tretman otpadnog materijala,
 • Prevoz do konačnog mjesta zbrinjavanja.

 

View the embedded image gallery online at:
http://delta-petrol.com/index.php/ciscenje#sigProGalleriaeb8470eaa4

Vršimo transport, tretiranje i zbrinjavanje slijedećih kategorija otpada:

 • Nehloriranih hidrauličnih ulja,
 • Rabljenog motorno, trafo i hidrauličnog ulja,
 • Zbrinjavanja raznih vrsta baterija,
 • Zbrinjavanje ulja, muljeva, emulzija, mazuta, dizela, benzina
 • Zbrinjavanje kontaminirane zemlje,
 • I dr.

Pored opreme i mehanizacije garantujemo Vam također da u cilju Vaših potreba nećemo štediti sebe.

 nesto za kraj